Κοινοποιησεις

Βουλιάζω
στην
Απάθεια.
Ο
εμπαθής
Εγκέφαλος
ειδοποιεί
τα
χέρια
μου
ότι
παραλύουν.
Πέφτω
στο
πάτωμα
μου
βάζω
Φωτιά