Κοινοποιησεις
Φωνές, φωνές ραδιοφώνου
δίχως σώμα, δίχως πρόσωπο.
Σας έντυνα συχνά, ανάλογα
το χρώμα του ήχου σας.
Γαλάζιες, πράσινες, άσπρες φωνές
πώς βούλιαζα στις οιμωγές σας
πώς απογειωνόμουν στα ματζόρε σας.
Φωνές παλιοκαιρνές
όμορφα πώς ραγίζατε
στα εβδομηνταοχτάρια
του παλιού γραμμόφωνου.
Ξάφνου εκπέσατε
σε χείλη συγκεκριμένα
βαμμένα κατακόκκινα
αδειάζοντας βίαια το παρόν μου
έτσι όπως το στραγγίξατε
από την φαντασία μου