Κοινοποιησεις
Πίσω της, η λαγαρή πρωία, με δείκτες ρόδινους που γρήγορα
(θα πω, ανέλπιστα σχεδόν) γυρίζουν και χρυσίζουν. Ένας φακός
με απίστευτον φωτοφράκτη αρπάζει την πιο γοργή στιγμή και την
απλώνει στην επιφάνεια μιας πλάκας λείας, ευαισθησίας εξαισίας.
Και τώρα που άνοιξε και έκλεισε ο φωτοφράκτης σαν μάτι
αδέκαστο και συνελήφθη ο χρόνος, ο ρεμβασμός αυξάνει
την ζωή και δίδει στην κάθε εικόνα την κίνησι και την ευελιξία
που φέρνει από τα βάθη μιας πηγής (της ιδικής του) ζεστό
το πιο κρυφό της νόημα. Και ιδού που μεταλλάσσει πλήρως
την εικόνα· από μια στατική στιγμή (ας πούμε καρφωμένη)
την μετατρέπει σε πολυκύμαντον χορόν ωρών και πλαστικών
σωμάτων ευρυθμίας, σε οντοποίησιν απτήν και ασπαίρουσαν
παντός οράματος, πάσης επιθυμίας.