Κοινοποιησεις

Όσο και αν μένουν ανεκτέλεστα τα έργα,
όσο και αν είναι πλήρης η σιγή
(η σφύζουσα εν τούτοις) και το μηδέν αν διαγράφεται στρογγύλον,
ως άφωνον στόμα ανοικτόν, πάντα, μα πάντα, η σιγή και
τα ανεκτέλεστα όλα, θα περιέχουν έν μέγα μυστήριον γιομάτο,
ένα μυστήριον υπερπλήρες, χωρίς κενά και δίχως απουσίαν,
έν μέγα μυστήριον (ως το μυστήριον της ζωής εν τάφω) –
το φανερόν, το τηλαυγές,
το πλήρες μυστήριον της υπάρξεως της ζωής, Άλφα-Ωμέγα.

.

(Οκτάνα | 1980)