Κοινοποιησεις

Καθώς η αξίνα χτύπησε
πάνω σε κείνη τη σκληρή θύμηση
όλοι τρόμαξαν
Στάθηκαν ένα λεπτό εμβρόντητοι και σιωπηλοί
και ύστερα όλοι μαζί
μ΄ό,τι παλάμες και φτυάρια είχαν
γρήγορα και λαχανιασμένα
σκέπασαν ό,τι είχαν ξεθάψει ως εκεί