Κοινοποιησεις

 

Αν κάποτε βρεθείς
κάπου χαμένος και
περικυκλωμένος
από εχθρούς
που δεν θα σ’ αφήνουν
να μιλάς τη γλώσσα σου
που θα καταστρέφουν τα μνημεία
και τα όργανά σου, που θα
απαγορεύουν
το ομ μπομ μπα μπουμ σου
τότε θα την έχεις άσχημα
πολύ άσχημα
απαγορεύουν το
μπουμ μπα μπουμ σου
την έχεις πολύ άσχημα
χμ!
θα σου πάρει μάλλον αρκετές εκατοντάδες χρόνια
για να
ξεμπλέξεις.

.

(Μετάφραση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ)