Κοινοποιησεις

Το βάρος του κόσμου
υπολογίζεται σε αγάπη.
Κόντρα στο σύνορο της ερημιάς
κάτω από το ασήκωτο φορτίο
του ανικανοποίητου
η δύναμη
η μόνη δύναμη που έχουμε
είναι η αγάπη.