Κοινοποιησεις

Κι όλο χαϊδεύεις τα δέντρα
εκείνα σε ξέρουν από παιδί
Ίδια χορεύουν κλαδιά και φύλλα

Έξυνες ξεδιάντροπα στους κορμούς
κάτι δικά σου γράμματα

Αλλιώτικα κοιτάζει τώρα το παιδί
Ο πόνος σε ξέρει πια
τα δέντρα δεν σου χαρίζονται
σίγασε το θρόισμα.
Γέρνουν
μα δεν τα φτάνεις.
Γράμματα ξέθωρα και ξένα
δέντρο γδαρμένο

Αλλιώτικα γράφει το παιδί.