Κοινοποιησεις

Με τηλεοπτικές διαδικασίες
στα πεδία των 8.30
εκτελείται ο λόγος μας.

Κι ούτε που πρόφτασε να πάει στον πόλεμο.

.
(Δεσμοί χώματος | Διάττων | 2000)