Κοινοποιησεις
Αίμα στο χαρτί
μοιράζομαι στην ιδιωτική μου πατρίδα
με μια πανσέληνο εξαντλητική
να στέλνει στα μηνίγγια μου
φως παγωμένο.
Αυτή νομίζω είναι η δουλειά της ηδονής.