Κοινοποιησεις

Επιμέλεια & video : Γιώργος Ευθυμίου

Διαβάζει η μανιώδης καπνίστρια Δήμητρα Αγγέλου
αποσπάσματα από το “Τα παιδιά πενθούν” που βρίσκονται

στο βιβλίο – ΙΟΚΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ.