Κοινοποιησεις

                                

 Εισβάλω  χρυσοστόλιστη
στα δυο μου αιώνια λάφυρα
τις σφαίρες  των ματιών του

Ο δήμιος μου
και η ανάγκη μου γι’ αφανισμό
γίναν ένα

Στο αίμα κυλάω
κείνου που κένταγε στα έγκατά μου
τ’  άστρα του