Κοινοποιησεις

Άσπρο
Μαύρο
Άσπρο
Μαύρο….
Ανάμεσα σε σκιές και φρουρές
περιφραγμένα τετράγωνα.
Αιφνιδίως μαραμένη
από θέση νωπής ισχύος “en passant”,
σε πλάγια θέση
διάλεξα το χρώμα του παράφορου χηρεύσαντος.
Το μοναδικό -φευ- που έχω τώρα να παίξω,
είναι κοιτώντας ίππους λευκούς
ανάμεσα σε ριπές “gambit” θειούχες
-αξιωματικών-
ακαθόριστες.
………………..
Έτσι κι αλλιώς,
ο Βασιλιάς και το πιόνι
στο ίδιο κουτί φυλακίζονται στο τέλος.
Κλείσ’ το!
Με ή χωρίς δεύτερη παρτίδα.