Κοινοποιησεις

6/12/2008 – 10 χρόνια μετά.
Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε…

Φωτογραφία: Χρήστος Διαμάντης