Κοινοποιησεις
Το γούστο,
ως αφομοιωμένοι κανόνες επιλογής,
εκφράζει εμπειρία και γνώση.
Γνώση, αγάπη, πάθος…
Όπως καθετί που αγαπάς το γνωρίζεις
ολοένα και περισσότερο
κι όσο περισσότερο το γνωρίζεις
τόσο περισσότερο το αγαπάς.
Αυτή είναι η μόνη πραγματική σχέση με το αληθινό
και το όμορφο.