Κοινοποιησεις

Ἡ γυναίκα γδύθηκε καί ξάπλωσε στὸ
κρεββάτι
ἕνα φιλὶ ἀνοιγόκλεινε πάνω στὸ πάτωμα
οἱ ἄγριες μορφὲς μὲ τὰ μαχαίρια ἀρχίσαν
νὰ ξεπροβάλλουν στὸ ταβάνι
στὸν τοῖχο κρεμασμένο ἕνα πουλὶ πνίγηκε
κι ἔσβησε
ἕνα κερὶ ἔγειρε κι ἔπεσε ἀπ᾿ το καντηλέρι
ἔξω ἀκούγονταν κλάματα καὶ ποδοβολητά.

Ἄνοιξαν τὰ παράθυρα μπῆκε ἕνα χέρι
ἔπειτα μπῆκε το φεγγάρι
ἀγκάλιασε τὴ γυναίκα καὶ κοιμήθηκαν μαζί

Ὅλο το βράδυ ἀκουγόταν μιὰ φωνή

Οἱ μέρες περνοῦν
το χιόνι μένει.